Giới thiệu về Simple Different

Giới thiệu về Simple Different

thực đơn

Điều chỉnh giá của SimDif trên toàn thế giới

Để tạo một mức giá hợp lý cho tất cả, nó đòi hỏi phải tính một mức giá khác nhau cho mọi người

SimDif đã tạo một chỉ mục chuyên dụng, FairDif, để tính giá của các phiên bản trả phí. Nhờ có FairDif, giá của SimDif được trả cho chi phí sinh hoạt ở mỗi quốc gia. SimDif dường như là dịch vụ đầu tiên trên Internet áp dụng một cách khéo léo loại giá thích ứng này. SimDif cũng bao gồm một phiên bản miễn phí dành cho tất cả mọi người.

FairDif - Áp dụng ngang giá sức mua
FairDif - Áp dụng ngang giá sức mua

Một mức giá cố định duy nhất không có cùng giá trị cho mọi người trên thế giới

Giá rẻ cho một số người, hầu như không phải chăng cho những người khác, quá đắt cho những người cần nó nhất.

Dựa trên các chỉ số giá có uy tín bao gồm Ngân hàng Thế giới, OECD và Numbeo, FairDif cố gắng ước tính một mức giá có cùng giá trị cho tất cả mọi người. Ví dụ: một năm của phiên bản Pro là 109 đô la ở Mỹ và khoảng 89 đô la ở Nhật Bản, 34 đô la ở Ấn Độ, 34 đô la ở Nigeria và 101 đô la ở Pháp.

Điều này không có nghĩa là người dân ở Ấn Độ hoặc Nigeria đang trả ít hơn người dân ở Pháp hoặc Mỹ. Nó có thể là một mức giá khác nhau, nhưng giá trị tương đối là như nhau.

Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi, SimDif là ứng dụng và dịch vụ trực tuyến đầu tiên cung cấp loại giá thích ứng này

FairDif là một bản dịch rõ ràng về đạo đức trong việc tạo ra một liên doanh tác động xã hội .

Giới thiệu FairDif, một chỉ số ngang giá sức mua được áp dụng cho giá của phiên bản Smart và Pro.
Giới thiệu FairDif, một chỉ số ngang giá sức mua được áp dụng cho giá của phiên bản Smart và Pro.