Giới thiệu về Simple Different

Giới thiệu về Simple Different

thực đơn

Bản địa hóa: Để hỗ trợ và thúc đẩy ngôn ngữ và văn hóa

Phần lớn thế giới hiện có thể truy cập internet từ điện thoại

Quá nhiều người buộc phải sử dụng tiếng Anh hoặc một ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những người từ các nước đang phát triển internet vì có ít hoặc không có công cụ trực tuyến bằng tiếng mẹ đẻ. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là tiếp cận với những người dùng đó và giải quyết phương trình ngôn ngữ này.

Một trong những giá trị cốt lõi của Simple Other là tôn trọng và thúc đẩy sự đa dạng phong phú của ngôn ngữ và văn hóa của thế giới, trước khi nghĩ về việc chuyển đổi tài chính

SimDif 2 được thiết kế để quảng bá các ngôn ngữ và văn hóa đại diện
SimDif 2 được thiết kế để quảng bá các ngôn ngữ và văn hóa đại diện

Ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn

BabelDif là một công cụ bên trong SimDif 2 cho phép người dùng dịch ứng dụng sang ngôn ngữ của họ. Nó được tích hợp vào cốt lõi của ứng dụng, cung cấp cho người dùng một nền tảng để đóng góp và bản địa hóa ứng dụng trực tiếp.

BabelDif đã được nâng cao. Trong vòng 3 năm tới, nó sẽ có thể tạo điều kiện cho việc dịch ứng dụng sang hơn 100 ngôn ngữ. BabelDif được lấy cảm hứng từ Cá Babel của Douglas Adams :-)

Điều quan trọng là cung cấp cho người dùng khả năng hiểu rõ hơn và kiểm soát công cụ họ sử dụng để xây dựng sự hiện diện của chính họ trên web.

FairDif hỗ trợ thêm cho sáng kiến này bằng cách cung cấp một chỉ số giá hợp lý cho mỗi quốc gia: